Uit in 9050

de uitkalender van Gentbrugge en Ledeberg

Wat is er te doen in Gentbrugge en ledeberg?

Benefietconcert voor Lisanga door ensemble Isabella op zaterdag 16/12/2017

Locatie: sint eligiuskerk
Vanaf 19:00 tot 21:00

Organisator: Lisanga
Kalender: za 16/12/17 van 19:00 tot 21:00
Keywords: early music;list-58f751fa15708-this-week;

FANTASTICKE LOVE
Engelse songs over hoop en wanhoop

Laat je door de sprookjesachtige titel niet misleiden. Dit is niet één van zovele programma’s over liefde.
De inhoudstafel van een boek met liederen van Thomas Morley vermeldt het lied “Fantasticke love”. Hoe fantastisch deze liefde was? Dit zullen we nooit weten, want het lied zelf ging verloren. Het tweede deel van het werk, ook in de inhoudstafel, verklapt een onverwachte wending: “Poore soule” (“arme ziel”). Anders geformuleerd, dit verloren lied vertelt ons dat er zonder verlies geen liefde is.
Dit programma gaat niet over liefde of over romantische sprookjes. Het gaat over hoe we omgaan met obsessies, met teleurstellingen of met verlies. In het Engeland van Elisabeth I, koningin van 1558 tot 1603, schijnen twee contrasterende houdingen te domineren. Bijzonder frequent zijn de pogingen om hevige emoties te verzachten door ze met een snufje humor te bezingen. Daartegenover staat de cultus van de melancholie, die tegen het einde van de eeuw als ideale gemoedstoestand beschouwd wordt.
Niet alleen het koninklijke hof in London, maar ook de zich snel ontwikkelende economie en welvarende bevolking doen het muzikale leven in de stad in de vroege 16e eeuw bloeien. Hendrik VIII trekt gerenommeerde buitenlandse musici aan en de Anglicaanse kerkmuziek groeit aanzienlijk. Daarnaast overstelpen tegen het einde van de eeuw gedrukte songbooks de markt en vindt je ze in alle huiskamers.
Unieke arrangementen van virtuoze klaviermuziek voor harp, gamba en blokfluit wisselen in dit programma af met een selectie van de fijnste liederen van componisten als de organist William Byrd, de uitgever Thomas Morley en de luitenist John Dowland. Deze muziek zal je zinnen prikkelen, je doen smachten, zuchten en glimlachen.

STEUN HET PROJECT LYCEE SALONGO IN BOKORO
De Zusters Kindsheid Jesu waren 75 jaar actief in de D.R. Congo. In het district Inongo hebben zij zich ingezet in onderwijs, gezondheidszorg en vorming. In 2002 keerden de Vlaamse zusters definitief terug naar Vlaanderen. Hun werk wordt nu verder gezet door de Congolese 'Soeurs de l'Immaculéé Conception (SCIC)’ en hun medewerkers.
In 1992 ontstond vanuit de woonzorgcentra van de congregatie Zusters Kindsheid Jesu de missiewerkgroep Lisanga. Nadien werd een vzw opgericht om de projecten van de Belgische en Congolese zusters blijvend te kunnen ondersteunen.
Lisanga betekent: samenwerken in vriendschap.
Project in beeld : Lycée Salongo in Bokoro
De meisjesschool ‘Lycée Salongo’ in Bokoro trekt een groeiend aantal leerlingen aan omdat de ouders vinden dat hun dochters er goed onderwijs ontvangen, waarden meekrijgen en in een veilige omgeving kunnen studeren. De school heeft moeite om het aantal leerlingen op te vangen; het internaat barst uit haar voegen. De voorbije jaren kon de directie met de steun van Lisanga enkele succesvolle projecten afronden: de aankoop van 100 bedden voor het internaat, de bouw van extra douches en toiletten, 100 banken voor de klaslokalen. We hopen met uw steun voldoende middelen te geven om een nieuw klaslokaal te bouwen met lokale ambachtslui. Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat de school hiervoor uit eigen middelen 1000 euro wil vrijmaken: het partnerschap groeit !

U kan Lisanga steunen met een gift voor één van de projecten in de regio Inongo. Lisanga coördineert de projecten en garandeert dat de gelden integraal aan de projecten besteed worden. Stortingen kunnen op volgend rekeningnummer:
vzw Lisanga
Onze Lieve Vrouwstraat 23
9041 Gent – Oostakker
www.zorg-saam.be/lisanga
IBAN: BE41 4460 2504 2110
BIC: KREDBEBB
Gelieve bij de storting uw naam, voornaam, adres en 'gift' als mededeling te vermelden.
Vzw Lisanga is tot eind 2018 erkend om fiscale attesten uit te schrijven voor giften van privé personen (vanaf 40 euro/jaar).

Contact

  • Adres: keiberg , 9050 Gentbrugge